Čo robíme

- pomáhame pri rozbiehaní rôznych športových projektov

- organizujeme turné zahraničných kresťanských športových tímov po Slovensku

- školíme dobrovoľníkov, ktorí chcú rozvíjať športové aktivity vo svojom meste alebo dedine

- usporadúvame športové tábory pre deti a mládež

- povzbudzujeme kresťanské cirkvi k dobrovoľníckym športovým aktivitám slúžiacim obyvateľom v ich okolí

- zapožičiavame športovú výstroj (skákací hrad pre deti, lopty a iné)

- organizujeme teambuildingové aktivity pre rôzne skupiny